Predstavljanje rezultata istraživanja iz EU projekta na znanstvenoj konferenciji

Naši partneri na EU projektu E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti, tim znanstvenika sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavio je dio rezultata svojih istraživačkih aktivnosti na 24. Danima Ramira i Zorana Bujasa, međunarodnom psihologijskom znanstvenom skupu koji je održan od 11. do 13. travnja na Filozofskom fakultetu.
 
U predstavljenom radu pod nazivom “Kontekstualni efekti i preciznost vidnog radnog pamćenja” projektni tim Filozofskog fakulteta zainteresiranoj publici prenio je glavne zaključke dosadašnjih istraživanja u području radnog pamćenja. Kroz nastavak EU projekta E-rudito, između ostalog, se radi na izradi prototipa sustava za online obrazovanje koji je, gdje je moguće, prilagođen ovom kognitivnom procesu. To će omogućiti vrijedni znanstveni doprinosi našeg Partnera na projektu.

Partner

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Saznajte više o projektu

hr