DIPLEE

Provedbom ovog projekta izradit će se digitalna platforma Diplee, koja će za pojedine psihičke poteškoće sadržavati digitaliziran program za samostalno ili potpomognuto provođenje psiholoških intervencija, uz dodatne pomoćne funkcionalnosti.

Puni naziv projekta:

Digitalna platforma za prevenciju i intervenciju za probleme mentalnog zdravlja

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je razvoj novog proizvoda u S3 području Zdravlje i kvaliteta života te jačanje vlastitih istraživačko-razvojnih kapaciteta kroz učinkovitu suradnju sa znanstveno-istraživačkom institucijom.

Cilj projekta je razviti digitalnu platformu za prevenciju i intervenciju za probleme mentalnog zdravlja (skraćenica: Diplee), koja će omogućiti samostalno i potpomognuto provođenje psiholoških intervencija putem mobilne aplikacije, te time omogućiti veću dostupnost i prilagođenost tretmana usmjerenih na mentalno zdravlje.

Platforma će tradicionalne intervencije za probleme mentalnog zdravlja dopuniti kroz tehnološke inovacije iz područja igrifikacije i proširene stvarnosti u svrhu postizanja veće motiviranosti i personalizacije za klijenta, kao i učinkovitijih intervencija.

Osnovni ciljevi projekta su:

  1. Povećanje ulaganja poduzeća u aktivnosti istraživanja i razvoja u S3 području Zdravlje i kvaliteta života
  2. Jačanje pozicije prijavitelja u globalnom lancu vrijednosti i stvaranju veće dodane vrijednosti putem povećanja izvoza prijavitelja
  3. Otvaranje novih radnih mjesta kod prijavitelja
  4. Povećanje prihoda od prodaje rješenja.

Razdoblje provedbe projekta

od 17. kolovoza 2020. do 17. kolovoza 2023. godine

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.979.204,93 kn, dok je iznos sufinanciranja projekta iz EU fondova 2.506.171,64 kn


Dodatne informacije

→ www.strukturnifondovi.hr 

→ Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Kontakt za dodatne informacije:
info@lamarodigital.com

Concept of smart urban city with server room and database icons, data center and database, big data processing isometric vector

CONTACT US

footer - koverta