Koordinacijske aktivnosti Lamaro digitala

Ovih dana, članovi Lamaro digital tima sastali su se za koordinaciju aktivnosti vezanih uz EU projekt E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti.

Na temelju zajedničkih koordinacijskih aktivnosti osigurava se kvalitetna provedba projekta. Ujedno se testiraju i sve provedene faze projekta, razmjenjuju se ideje, iskustva i dobiveni rezultati, a potom se planiraju i koraci za sljedeće faze. Lamaro digital tim odlučio se na održavanje kontinuiranih susreta s ciljem razmjenjivanja iskustva i rezultata provedbe svih faza projekta s ciljem osiguranja kvalitete provedbe projekta.

Održanim koordinacijskim aktivnostima osigurava se pravilna i kvalitetna provedba mjera informiranja i komunikacije kojom će se podići svijest građana Unije o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike i fondova, ali i osigurati ostvarenje učinaka sufinanciranog projekta za razdoblje 2014 -2020.

Partner

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Saznajte više o projektu

en_GB