EU projekt E-rudito predstavljen na internom eventu!

Lamaro digital ovog je rujna na internom eventu  predstavio svoje djelovanje i dosadašnji rad. Istaknuti su projekti koji doprinose razvoju novih i inovativnih proizvoda Lamaro digitala.

Posebno je istaknut EU projekt E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti. Navedeni projekt financiran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.  Naime, u sklopu ovog projekta kroz različita istraživanja steći će se znanja potrebna za razvijanje rješenja za online obrazovanje specijalizirano u odabranim prioritetnim tematskim područjima „Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske“. Partner provedbe spomenutog istraživanja  je  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Lamaro digital ovim putem predstavio je i prednosti razvoja inovativnih projekata. Također, predstavljena su i konkuriranja projekata na EU natječajima te sudjelovanja u provedbi S3 strategije.

EU projekt E-rudito omogućit će izlazak prijavitelja na globalna tržišta putem ulaganja u istraživanje i razvoj proizvoda u području online obrazovanja primijenjenog na S3 strategije. Time će se potaknuti i razvoj stručnog kadra bolje usklađenog s potrebama tržišta rada te razvoj novi poslovnih ideja, inovativnih proizvoda i radnih mjesta.

Takav razvoj stručnog kadra i  inovativnih proizvoda posebice su zanimljivi novim zaposlenicima kao budućim stručnjacima na tržištu rada jer će im omogućiti primjenu stečenih znanja, ali i povećanje konkurentnosti na međunarodnom tržištu putem razvoja hrvatskih projekata.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

EU projekt

Saznajte više o projektu

hr