fondovi

e-rudito

Nastavak rada na projektu E-rudito

Održali smo redoviti statusni susret s našim partnerom Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu s kojim sudjelujemo na E-rudito projektu „Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske“. Inovativna rješenja za online obrazovanje specijaliziranog u odabranim prioritetnim tematskim područjima predstavljat će ključnu prekretnicu u razvoju obrazovanja i kurikularne reforme. Na susretu smo definirali statuse istraživanja i planove za provedbu […]

Nastavak rada na projektu E-rudito Read More »

EU projekt E-rudito predstavljen na internom eventu!

Lamaro digital ovog je rujna na internom eventu  predstavio svoje djelovanje i dosadašnji rad. Istaknuti su projekti koji doprinose razvoju novih i inovativnih proizvoda Lamaro digitala. Posebno je istaknut EU projekt E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti. Navedeni projekt financiran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.  Naime, u sklopu ovog projekta

EU projekt E-rudito predstavljen na internom eventu! Read More »

Lamaro digital potpisao ugovor za izvedbu EU projekta E-rudito

Lamaro digital potpisao je ugovor za financiranje EU projekta E-rudito Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti – Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske  na kojem, u svojstvu partnera surađuje Filozofski fakultet u Zagrebu. Projekt E-rudito Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti uključuje industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj proizvoda modernog korisničkog iskustva

Lamaro digital potpisao ugovor za izvedbu EU projekta E-rudito Read More »

hr