Projekt: IRI-2 Diplee

LAMARO DIGITAL

Digitalna platforma za prevenciju i intervenciju za probleme mentalnog zdravlja​

U sklopu ovog projekta održali smo kick-off sastanak s partnerima – Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Savjetovalištem za studente istog fakulteta. U projektu se primjenjuju edukacijska rješenja u području mentalnog zdravlja.

Partner

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Saznajte više o projektu

hr