Projekt: Digitalna platforma za prevenciju i intervenciju za probleme mentalnog zdravlja

U sklopu ovog projekta održali smo kick-off sastanak s partnerima – Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Savjetovalištem za studente istog fakulteta. U projektu se primjenjuju edukacijska rješenja u području mentalnog zdravlja. Korisne poveznice: www.strukturnifondovi.hr Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Partner Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Idi na […]

Projekt: Digitalna platforma za prevenciju i intervenciju za probleme mentalnog zdravlja Read More »